Частный ЖЕО

Жилищное право Украины - совокупность правовых норм в Украине, которые регулируют жилищные правоотношения между гражданами, гражданами и государственными и общественными организациями в процессе реализации конституционных прав на жильё.
Ответить
Янко
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 11:42 am

Частный ЖЕО

Сообщение Янко » Вт фев 21, 2012 12:16 pm

Купили квартиру в доме с частным ЖЕО от застройщика. Тариф за ком услуги до конца 2011г составлял 2,88. ,что прописано в договоре , договор бессрочный!
С нового года ЖЕО согласовал с Горисполкомом тариф2,88 но хочет добавить 1,50 за услуги охраны(0,89коп с м.кв) и уборки(0,61 с м.кв.) Хотя в калькуляции 2,88 есть и уборка лестничных клеток (тариф-0,59с 1м.кв.) ,и охрана придомовой территории (тариф 0,33-с 1кв.м). На мой вопрос : Почему повышают тариф? ответ прозвучал такой: " В тариф 0,59 с 1м.кв входит подметание лестничной клетки до второго этажа 2 раза в неделю, а мы подметаем и ещё и моем каждый день и этих денег не хватает." А по поводу охраны вообще внятного ответа не дали.
Все эти 4,38 они хотят подписать одним договором.
Вопрос: Могу ли я не подписывать данный договор вообще? Ссылаясь на то что у меня есть старый договор на 2,88 и я не хочу пользоваться их доп услугами.
Могу ли я потребовать разделить 4,38 на два договора: 2,88 в основной договор, а 1,5 в доп соглашение и обязана ли я его пописывать?
за январь мне уже принесли счёт за ком услуги с новым тарифом, хотя договор я ещё не подписала, я сама сделала перерасчёт и заплатила по старому тарифу. Так же приложила письмо о том, что я не согласна с эти новым тарифом и платить его не буду.
Вопрос: Могут ли мне насчитать пеню? Они говорят, что если 50% владельцев квартир подпишет эти договора,то тариф считается действительным и обязательным к оплате.
Заранее спасибо за ответ.

Аватара пользователя
Jurist
Младший консультант
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 12:46 pm

Сообщение Jurist » Ср фев 22, 2012 11:22 am

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Верховна Рада України; Закон від 29.11.2001 № 2866-III
Стаття 13. Відносини власників приміщень і управителя

Відносини власників приміщень і управителя регулюються
договором між ними, який укладається на основі Типового договору,
форму якого затверджує спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики.

У разі передачі частини функцій по управлінню неподільним та
загальним майном житлового комплексу юридичній особі між власником
приміщення і цією юридичною особою укладається окремий договір.

Істотними умовами договору є:

найменування сторін;

предмет договору;

права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом;

обов'язки сторін щодо надання послуг по експлуатації
житлового комплексу та оплати цих послуг;

вичерпний перелік послуг;

вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного
платежу;

порядок контролю та звіту сторін;

наслідки невиконання умов договору;

перелік форс-мажорних обставин;

строк дії договору, умови продовження та припинення дії
договору, дата укладення договору.

Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за згодою
сторін або у судовому порядку.

Укладення договору між власником окремого приміщення у
житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить
від членства в об'єднанні, за винятком випадку, коли власник і
управитель є однією особою.

У разі відмови власника приміщення укладати договір або
сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного
майна та відповідної частки загального майна об'єднання має право
звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому
порядку.

Право на звернення до суду виникає у об'єднання через
шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні
договору.

Стаття 14. Права власника - члена об'єднання

Власник - член об'єднання має право:

брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному
цим Законом і статутом об'єднання;

обирати та бути обраним до складу статутних органів
об'єднання;

знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них
виписки;

одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність
об'єднання;

вимагати від статутних органів захисту своїх прав та
дотримання членами об'єднання правил добросусідства;

вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;

одержувати в установленому статутом порядку інформацію про
діяльність асоціації.

На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати йому для
ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Порядок здійснення прав власників визначається законом.

Здійснення прав власника не може порушувати права інших
власників.

Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою
сторін або в судовому порядку.

Стаття 15. Обов'язки власника - члена об'єднання

Власник - член об'єднання зобов'язаний:

виконувати вимоги статуту об'єднання;

виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх
повноважень;

використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися
правил користування приміщеннями;

забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні
їх ремонту;

забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного
законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень
або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів
інших власників;

додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і
прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;

відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки,
заподіяні майну інших власників особисто або іншою особою, що
займає чи використовує приміщення на законних підставах або з
відома власника;

виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед
об'єднанням;

попереджувати псування неподільного та загального майна,
інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід
з ладу технічного обладнання;

додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші
в нічний час (з 23 до 7 години).

Статутом об'єднання можуть бути встановлені й інші обов'язки
власників - членів об'єднання відповідно до законодавства.

Стаття 16. Загальні права об'єднання

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:

шляхом скликання загальних зборів:

створювати органи управління та визначати умови їх діяльності
та оплати;

приймати рішення щодо надходження та витрати коштів
об'єднання;

визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту
неподільного і загального майна відповідно до статуту;

давати згоду на укладення договорів на виконання робіт та
надання послуг для об'єднання відповідно до вимог статті 10 цього
Закону;

встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів
об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

виключати з свого складу членів об'єднання, які не виконують
своїх обов'язків;

брати на баланс майно об'єднання;

для виконання статутних завдань здійснювати необхідну
господарську діяльність в порядку, визначеному законом.

Доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом:

визначати підрядника, укладати договори на управління та
експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною
або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та
платежів;

ініціювати скликання загальних зборів;

захищати права, представляти законні інтереси власників в
органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності;

за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень,
які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в
житловому комплексі для потреб органів управління об'єднання.

Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати
асоціації, до якої вони входять, частину повноважень власних
органів управління.

Об'єднання може стати засновником асоціації.

Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання
власниками приміщень своїх обов'язків

Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх
обов'язків об'єднання має право:

робити членам об'єднання попередження про порушення ними
статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

вимагати відшкодування збитків, заподіяних неподільному та
загальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які
користуються його власністю;

вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх
встановлених цим Законом та статутом об'єднання платежів, зборів і
внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного
і ремонтного фондів;

звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на майно
власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати заподіяні
збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені
цим Законом та статутом об'єднання платежі, збори і внески, а
також відрахування до резервного і ремонтного фондів;

виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою
відповідальністю.

Реалізація прав об'єднання, визначених цією статтею,
здійснюється його правлінням за дорученням загальних зборів та
відповідно до статуту об'єднання.

Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про
списання боргів його членів у разі виконання ними робіт,
необхідних для утримання неподільного та загального майна
об'єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції
визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Обов'язки об'єднання

Об'єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов'язане:

забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний
стан неподільного та загального майна, що належить членам
об'єднання;

звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання
за рік;

забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;

виконувати свої договірні зобов'язання;

забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання,
асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування
і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами
об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт
неподільного та загального майна;

припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають
реалізації прав володіння, користування і розпорядження
неподільним та загальним майном членами об'єднання;

у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання,
асоціації, представляти інтереси членів об'єднання, асоціації
відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень
його правління відповідно до статуту об'єднання.

Стаття 19. Спільне майно співвласників багатоквартирного
будинку

Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку
складається з неподільного та загального майна.

Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності
співвласників багатоквартирного будинку. Неподільне майно не
підлягає відчуженню.

Загальне майно перебуває у спільній частковій власності
співвласників багатоквартирного будинку.

Власники приміщень володіють, користуються і у встановлених
цим Законом та цивільним законодавством межах розпоряджаються
спільним майном.

При відчуженні приміщення в жилому будинку право на частку
неподільного майна підлягає відчуженню разом з приміщенням без
виділення частки в натурі.

Об'єкти права спільної власності на майно можуть бути
передані в користування фізичній або юридичній особі або групі
осіб у разі, якщо це не пов'язано з порушенням прав і інтересів
інших співвласників неподільного та загального майна, які
охороняються законом.

Стаття 20. Визначення часток обов'язкових платежів на
утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання
і ремонт неподільного майна у багатоквартирному будинку
встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання
і ремонт загального майна та в інших спільних витратах у
багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної
площі приміщень, що перебувають у користуванні фізичних або
юридичних осіб.

Частка участі співвласника квартири, власника кімнати
(кімнат) у квартирі, де проживають два і більше власників жилих
приміщень, співвласника нежилого приміщення на утримання і ремонт
визначається відповідно до його частки як співвласника приміщення.

Спори щодо визначення частки в обов'язкових платежах на
утримання і ремонт неподільного та загального майна, в інших
спільних витратах вирішуються в судовому порядку.

Стаття 21. Кошти об'єднання

Кошти об'єднання надходять та зберігаються на рахунках у
банківських установах і використовуються виключно за їх
призначенням.

Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно
до статуту та затвердженого кошторису.

Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами
об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом.

Кошти об'єднання складаються з:

залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;

статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;

коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду
допоміжних приміщень;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій
за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати
житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі
обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та
загального майна у разі укладення відповідного договору між
власником приміщення та об'єднанням;

доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей
об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств,
засновниками яких є об'єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків
фізичних і юридичних осіб.

Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального
майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті
аварій чи непередбачених обставин, в обов'язковому порядку
створюються ремонтний та резервний фонди об'єднання. Кошти цих
фондів акумулюються на рахунку об'єднання у банківських установах
і використовуються виключно за цільовим призначенням.

Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і
ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати
встановлюються відповідно до статуту об'єднання.

За рішенням загальних зборів об'єднання можуть створюватися
спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що
передбачені статутом. Порядок створення спеціальних фондів
визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти цих фондів
акумулюються на банківських рахунках об'єднання.

Стаття 22. Оплата комунальних послуг членами об'єднання

За наявності технічної можливості проведення поквартирного
обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання,
гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих
приміщень можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунки
підприємств, організацій, які надають ці послуги, за відповідними
тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом.

Власники нежилих приміщень сплачують надані послуги за
тарифами, що встановлені для відповідних видів діяльності.

Кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм
комунальні послуги, можуть згідно з укладеними договорами
надходити на рахунок об'єднання для накопичення і наступного
перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці послуги.
Перерахування коштів підприємствам, організаціям, які надають
послуги, здійснюється щомісячно у визначений день відповідно до
договору між об'єднанням і цими підприємствами, організаціями.

За відсутності технічної можливості проведення поквартирного
обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання,
гарячого водопостачання та інших послуг управитель зобов'язаний за
рахунок коштів балансоутримувача встановити загальнобудинкові
прилади обліку.

У разі, якщо правління об'єднання самостійно здійснює функції
управителя, воно за договором з постачальниками комунальних послуг
може бути колективним замовником (абонентом) таких послуг. У цьому
випадку об'єднання несе повну відповідальність за своєчасну сплату
вартості фактично спожитих членами об'єднання комунальних послуг.

Розподіл загальних рахунків між власниками приміщень в одній
квартирі чи нежилому приміщенні здійснюється відповідно до
законодавства та статуту з урахуванням розміру частки належного
майна та кількості осіб, які проживають у квартирі, включаючи тих,
які проживають тимчасово, а також з урахуванням особливостей
використання нежилих приміщень.

Власники квартир, приміщень, що не обладнані приладами
обліку, зобов'язані укласти договір про обслуговування та оплату
комунальних послуг з управителем незалежно від членства в
об'єднанні.

Відмова від укладення договору, від оплати рахунків або
несплата рахунків не допускається. Такі дії є порушенням прав
інших членів об'єднання і підставою для звернення до суду про
стягнення заборгованості із плати по відповідних рахунках у
примусовому порядку.

Власники несуть відповідальність за своєчасність здійснення
платежів на рахунок управителя незалежно від використання
приміщень особисто чи надання належних їм приміщень в оренду, якщо
інше не передбачено договором.

Стаття 23. Видатки на утримання і ремонт приміщень

Утримання і ремонт приміщень, які перебувають у власності,
здійснюються відповідно до законодавства України.

Власник приміщення зобов'язаний відповідно до законодавства
забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію,
капітальний ремонт приміщень або їх частин без завдання шкоди
майну і порушення прав та інтересів інших власників.

Видатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що
перебуває у спільній власності, визначаються статутом об'єднання
та договором про їх використання.

Кошти за користування неподільним та загальним майном і
обслуговування спільної власності сплачуються на банківський
рахунок об'єднання. Ця частина комунальних послуг надається
об'єднанню як кінцевому споживачеві.

Власник, який заподіяв збитки майну, що перебуває у спільній
власності або власності інших членів об'єднання, зобов'язаний
відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі. Власник несе
відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно
з ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі
згідно з договором оренди або з відома власника, якщо інше не
передбачено договором оренди або іншим договором між власником і
цією особою.

Відшкодування збитків може здійснюватися у грошовій чи в
іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.
Ну и для размышления:
Столичные чиновники уже год активно агитируют киевлян создавать Общества совладельцев многоквартирных домов (далее ОСМД. – Авт.)
Чиновники обещают ряд преимуществ: начиная с того, что жильцы смогут сами устанавливать размер своей квартплаты, заканчивая перспективой активной помощи со стороны государства. Мол, будут выделять деньги каждому ОСМД на капремонты, которые через ЖЭК обычно практически не делаются из-за отсутствия средств.
Правда, не смотря на заявленную поддержку государства, как оказывается на деле создать ОСМД не так-то просто.
ЭЛИТНЫЕ ДОМА НЕ ОТДАЮТ
Жители дома 14, а по улице Срибнокильской уже несколько лет судятся с ЖЭКом из-за своего желания создать ОСМД.
Дом считается элитным. Был построен 10 лет назад. Жители собрали 50% и 1 голос, и приняли решение создать ОСМД под названием "Срібне коло". Тут то и возникли проблемы. Получить документы на дом оказалось невозможно. Дело в том, что после того, как здание было построено, застройщик не передал его ЖЭКу. Дом фактически повис в воздухе.
"Элитные дома просто так никто отдавать не хочет. Почему? Это неконтролируемые деньги. Ведь люди часто не задумываются, за что платят. Услугу не предоставили, а в квартплату включили", - объясняет ситуацию член правления ОСМД Ольга Матвиевская. Жильцам пришлось фактически захватить власть домом, выселили работников ЖЭКа из занимаемых ими помещений на первом этаже. После чего начались суды, которые длятся и по сей день.
"До нашего объединения в доме ничего не делалось. А отношение к жильцам в ЖЭКе было крайне хамским. Так, словно хозяевами квартир были не мы, а они. За несколько месяцев мы облагородили дом, высадили зеленые насаждения. Самое важное: мы утвердили свой тариф, который оказался меньше, выставленного ЖЭКом, перезаключили договора. У нас свои сантехники и электрики и все проблемы мы решаем самостоятельно и оперативно", - рассказала Ольга Матвиевская.
Жители дома настроены решительно и наиболее вероятно, что они выиграют суд. В этом доме живет известная адвокатесса и правозащитник Татьяна Монтян. И отстоять свою правоту у жильцов хватило решительности в большей степени из-за такой значимой поддержки. Но зачастую, обычные жильцы малосведомы в юридических вопросах.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Идея перевести максимальное количество домов Киева на самоуправление хороша. ОСМД – полноценная юридическая организация, которая занимается управлением и содержанием дома, а также использованием общего имущества. ОСМД имеет собственную печать, счет в банке и может заключать договора.

Основной целью создания ОСМД является грамотное управление деньгами, которые жители платят за коммунальные услуги. Ведь, ни для кого не секрет, что со своими обязанностями ЖЭКи справляются из рук вон плохо.

Основные преимущества ОСМД:

Жильцы могут сами контролировать качество предоставляемых услуг. Они самостоятельно нанимают уборщицу, дворника, сантехника, электрика, либо заключают договор с соответствующей компанией. В любой момент жильцы могут отказаться от некачественных услуг.
Жильцы сами планируют проведение ремонтных робот, могут брать кредит в банке.
Жильцы могут напрямую требовать от коммунальных служб соблюдения условий по подаче тепла, газа, воды, далее.
Жильцы сами распоряжаются придомовой территорией и могут защититься от сооружения новых построек прямо возле своих окон.
Недостатки:

Создание ОСМД влечет за собой существенные риски, ведь вся ответственность ложится на плечи председателя правления. И хорошо если он специалист и хорошо разбирается в вопросе управления домом. А если нет?

Есть риск, что если в вашем доме прорвет трубу, без воды придется сидеть несколько дней, поскольку сантехник, с которым заключен договор, не может выйти из запоя.

При систематической неуплате за "коммуналку" жильца ОСМД могут выселить даже из приватизированного жилья. Если в кооперативе не создан фонд для помощи малоимущим, то они первыми попадают под угрозу выселения. По закону, существуют механизмы, при помощи которых можно объявить банкротом даже целый дом.

Для нечестного председателя ОСМД может стать эффективным средством выкачки денег из жильцов. К тому же председатель вправе нанять на работу любое количество сотрудников. А деньги, которые платят жильцы, будут идти на чужие зарплаты.

Есть риск стать заложниками соседей-неплательщиков. За долги, например "Киевводоканалу", могут заблокировать счета ОСМД. В таком случае кооператив не может оплачивать остальные услуги.
Правда, не смотря на существующие риски, создание ОСМД – единственный реальный способ грамотного управления домом, реальной оплаты за потребляемые услуги, а не за воздух.
Ксения Залуцкая
источник http://kiyany.obozrevatel.com/money/osm ... medali.htm

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей