покупка квартиры у наследника

Жилищное право Украины - совокупность правовых норм в Украине, которые регулируют жилищные правоотношения между гражданами, гражданами и государственными и общественными организациями в процессе реализации конституционных прав на жильё.
Ответить
alexandra.evtushenko
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 10:16 am
Откуда: Харьков

покупка квартиры у наследника

Сообщение alexandra.evtushenko » Чт окт 27, 2011 10:18 am

ДДЕнь купили квартиру в мае 2011 у человека кот ,получил ее в наследство по закону так как он единственный родственник умершего(племянник).У умершего жены нет (умерла 3 г назад) и детей небыло,покупка совершенна после 6 мес со дня смерти ,после вступления в право наследования,оформили у нотариуса,а в октябре 2011 на продавца подали в суд человек которые представляется сыном от гражданского брака(хотя в тот период умерший был женат)которому сейчас 23 года,не инвалид,в данный момент прописки не имеет.в суде пытаются доказать ,что этот ребенок сын умершего ,хотя он не носит фамилию умершего,его никто не видел никогда,не проживал с умершим ,не усыновлен ним,как можно вообще доказать ,что это сын от человека ,кот уже год как умер,может ли он претендовать на квартиру ,если рожден не в браке.И еще при заключении сделки в договоре купли продаже стоит сумма по БТИ (49000грн),а купили за 35 000 уе как быть теперь ,взять расписку с продавца ,как не потерять квартиру ,деньги если будет сделка признана недействительна ????Помогите!!!
Последний раз редактировалось alexandra.evtushenko Пт июл 31, 2015 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.

Воланд
Магистр
Сообщения: 393
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 8:10 am
Откуда: Харьков

Сообщение Воланд » Пт окт 28, 2011 3:42 pm

Ситуация сложновата.
Ну первое, признание отцовства

[quote]Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду

1. За відсутності заяви, право на подання якої встановлено
статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може бути
визнане за рішенням суду.
{ Частина перша статті 128 в редакції Закону N 2398-VI ( 2398-17 )
від 01.07.2010 }

2. Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості,
що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані
відповідно до Цивільного процесуального кодексу ( 1501-06,
1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) України.

3. Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений
матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та
виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою,
яка вважає себе батьком дитини.

4. Позов про визнання батьківства приймається судом, якщо
запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено
відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу. ...
Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство,
материнство не встановлене

1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі,
у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або
рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень
провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по
батькові батька дитини записуються за її вказівкою. { Абзац перший
частини першої статті 135 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2398-VI ( 2398-17 ) від 01.07.2010 }

[/quote]
кто записан отцом "нового владельца"? (хоть отчество совпадает)?,
мать есть?, что она может пояснить?, (подробности что и как). Ну и много других факторов влияющих на определение отцовства, о них можно говорить только при более детальном изучении ситуации.

По наследству
[quote]Стаття 1217. Види спадкування

1. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.
....
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
....
Не мають права на спадкування за законом батьки
(усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші
особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання
спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом.

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Стаття 1258. Черговість спадкування за законом

1. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування
почергово.

2. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право
на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги,
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини
або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених статтею
1259 цього Кодексу.

Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування

1. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на
спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором
заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини.
Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому
участі, а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у
спадщині.

2. Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних
черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із
спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови,
що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально
забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через
похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами

1. У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки,
з одного боку, та усиновлювач і його родичі - з другого,
прирівнюються до родичів за походженням.

2. Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після
смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по
висхідній лінії.

Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по
висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого
та його нащадків.

3. Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий
зв'язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом та сестрою за
походженням, то у разі смерті його баби, діда за походженням
усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у
разі смерті його брата, сестри за походженням - має право на
спадкування як спадкоємець другої черги.

У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за
походженням, з якими був збережений правовий зв'язок, спадкують на
загальних підставах.

Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом

1. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти
спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені
після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом

1. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні
брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька,
так і з боку матері.

Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом

1. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні
дядько та тітка спадкодавця.

Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом

1. У четверту чергу право на спадкування за законом мають
особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як
п'ять років до часу відкриття спадщини.

Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом

1. У п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші
родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому
родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування
родичів подальшого ступеня споріднення.

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що
віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця
не входить до цього числа.

2. У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують
утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа,
яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років
одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним
або основним джерелом засобів до існування. [/quote]

В случае признания отцовства, можно оспаривать право на наследство

Ну по квартире
[quote]Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності
на майно, відчужене особою, яка не мала на це
права

1. Якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права,
добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо
відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути
витребуване у нього.

Стаття 388. Право власника на витребування майна від
добросовісного набувача

1. Якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка
не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг
знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це
майно від набувача лише у разі, якщо майно:

1) було загублене власником або особою, якій він передав
майно у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав
майно у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав
майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

2. Майно не може бути витребувано від добросовісного
набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для
виконання судових рішень.

3. Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала
права його відчужувати, власник має право витребувати його від
добросовісного набувача у всіх випадках.

Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого
незаконного володіння

1. Власник майна має право вимагати від особи, яка знала або
могла знати, що вона володіє майном незаконно (недобросовісного
набувача), передання усіх доходів від майна, які вона одержала або
могла одержати за весь час володіння ним.

2. Власник майна має право вимагати від добросовісного
набувача передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг
одержати з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про
незаконність володіння ним, або з моменту, коли йому було вручено
повістку до суду у справі за позовом власника про витребування
майна.

3. Добросовісний або недобросовісний набувач (володілець) має
право вимагати від власника майна відшкодування необхідних витрат
на утримання, збереження майна, здійснених ним з часу, з якого
власникові належить право на повернення майна або передання
доходів.

4. Добросовісний набувач (володілець) має право залишити собі
здійснені ним поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені
від майна без завдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути
відокремлені від майна, добросовісний набувач (володілець) має
право на відшкодування здійснених витрат у сумі, на яку
збільшилася його вартість.[/quote]

Что-то типа такого...
Искать юриста, или самому вникать в тонкости юриспруденции дабы не потерять квартиру

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей